Κατάσταση Νυχτερινές κατασκευές
Προσοχή στους Δράκους!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ: 2023/09/30

Προειδοποίηση: Οι νυχτερινές κατασκευές προορίζονται για δοκιμές ανάπτυξης και ενδέχεται να περιλαμβάνουν σφάλματα και άλλα θέματα. Μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις σταθερές κυκλοφορίες .

Με τη λήψη και την εγκατάσταση αυτών των κατασκευών αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για όλους τους κινδύνους που αφορούν τα δεδομένα και τα κεφάλαιά σας. Κατάσταση δεν κάνει αξιώσεις της ασφάλειας ή της ακεραιότητας των κεφαλαίων σε αυτές τις δομές. Κατάσταση συμβουλεύει τη χρήση διαφορετικών φράσεων αποκατάστασης σε nightlies.

Δείτε μας Γενικές συνήθεις ερωτήσεις

Κινητό