Misja

Status dąży do tego, aby być bezpiecznym narzędziem komunikacji, który stoi na straży praw człowieka. Zaprojektowany, aby umożliwić swobodny przepływ informacji, chronić prawo do prywatnych, bezpiecznych rozmów i promować suwerenność jednostek.

Nasze zasady

Zasady te działają jak narzędzia. Narzędzia do myślenia, do komunikacji i do zdecentralizowanego podejmowania decyzji. Dzięki nim wiemy, gdzie nie udaje nam się zrealizować naszej wizji.

 • Wolność

  Wierzymy w suwerenność jednostek. Jako platforma, która stoi za sprawą wolności osobistej, dążymy do maksymalizacji swobód społecznych, politycznych i ekonomicznych. Obejmuje to bycie odpornym na przymus.

 • Odporność na cenzurę

  Umożliwiamy swobodny przepływ informacji. Żadna treść nie jest pod nadzorem. Stosujemy się do kryptoekonomicznej zasady projektowania dotyczącej odporności na cenzurę. Co więcej, Status jest agnostyczną platformą dla informacji.

 • Bezpieczeństwo

  Podczas tworzenia funkcji nie idziemy na kompromis w kwestii bezpieczeństwa. Korzystamy z najnowszych technologii, badamy nowe metody i technologie zabezpieczeń, aby zapewnić silne gwarancje bezpieczeństwa.

 • Prywatność

  Prywatność to zdolność do selektywnego ujawniania się światu. Dla nas kluczowa jest ochrona prywatności zarówno w komunikacji, jak i w transakcjach, a także bycie pseudoanonimową platformą. Dodatkowo, dążymy do zapewnienia prawa do całkowitej anonimowości.

 • Transparentność

  Dążymy do pełnej otwartości i symetrii informacji wewnątrz organizacji, nie stawiamy granic pomiędzy naszymi głównymi współtwórcami, pracownikami a naszą społecznością. Jesteśmy szczerzy w kwestii naszych niedociągnięć, zwłaszcza gdy dokonujemy krótkoterminowych kompromisów w służbie naszych długoterminowych celów.

 • Otwartość

  Oprogramowanie, które tworzymy jest dobrem publicznym. Jest ono udostępniane na wolnej i otwartej licencji, aby każdy mógł się nim dzielić, modyfikować i czerpać z niego korzyści. Wierzymy w uczestnictwo bez zezwoleń.

 • Decentralizacja

  Minimalizujemy centralizację zarówno w oprogramowaniu, jak i w samej organizacji. Innymi słowy, maksymalizujemy liczbę fizycznych komputerów składających się na sieć i maksymalizujemy liczbę osób, które mają kontrolę nad systemem (lub systemami), który budujemy.

 • Przynależność

  Wierzymy w sprawiedliwy i powszechny dostęp do naszego oprogramowania, z naciskiem na łatwość użytkowania. Rozciąga się to również na społeczną przynależność, uczestnictwo bez zezwoleń, interoperacyjność i inwestowanie w wysiłki edukacyjne.

 • Kontynuacja

  Tworzymy oprogramowanie motywowane do dalszego istnienia i doskonalenia, bez zarządzania przez pojedynczy podmiot lub któregokolwiek z obecnych członków zespołu.

 • Zaradność

  Jesteśmy nieustannie zaradni. W miarę jak się rozwijamy i mamy łatwy dostęp do kapitału, naszym obowiązkiem wobec posiadaczy tokenów jest walka z biurokracją i nieefektywnością wewnątrz organizacji. Oznacza to rozwiązywanie problemów w możliwie najbardziej efektywny sposób przy niższych kosztach ekonomicznych (pod względem kapitału, czasu i zasobów).