Token Sieci Status

SNT upoważnia i zachęca do udziału
w Sieci Status.

Korzystanie z SNT

SNT jest niezbędny do zasilania niektórych funkcji aplikacji i stworzenia zdecentralizowanej gospodarki typu open source. Zanurz się głębiej w każdy z poniższych przypadków użycia SNT, aby dowiedzieć się więcej o badaniach kryptowalutowych i sposobie przepływu wartości w sieci.

Motywacja do pracy w sieci

Badania

Stwórz ramę i strukturę motywacyjną dla ludzi do wdrażania i używania węzłów Status. SNT jest używany do motywowania i nagradzania uczestników sieci za uruchomienie węzła (tzw. noda), aby zapewnić ciągłość działania aplikacji w przypadku awarii wszystkich węzłów (nodów) w klastrze hostowanym przez Status. Obejmuje to płacenie za przekazywane wiadomości i płacenie za wiadomości offline.

Sieć Teller

Opracowany

Wdrożona przez społeczność dAppka, która zapewnia bezgraniczną wymianę, peer-to-peer, fiat-to-crypto dzięki 'Sieci Teller', która pozwala udziałowcom (tzw. stakeholderom) znaleźć w pobliżu użytkowników, którzy mogą wymienić swoją gotówkę na cyfrowe aktywa i waluty. SNT jest wymagane, aby zostać sprzedawcą w sieci.

Nazwa użytkownika ENS

Na żywo

Adresy ENS są jak nazwy użytkowników. Nazwy takie jak: Jenny.eth mogą wskazywać na osobiste konto, umożliwiając innym wysyłanie tokenów lub znajdowanie osób na czacie Statusu. Adresy ENS mogą być wyszukiwane na czacie, portfelu i przeglądarce.

Rejestracja nazwy stateofus.eth ENS kosztuje 10 SNT. Kiedy nazwa jest zarezerwowana, SNT jest zablokowane w kontrakcie rejestracyjnym na rok. Po upływie roku nazwę można uwolnić, aby odzyskać tokeny, lub nie podejmować żadnych działań, aby ją zatrzymać.

Rynek naklejek

Na żywo

Naklejki to zabawny sposób na wizualną interakcję użytkowników z ich przyjaciółmi i rodziną. Rynek Naklejek w Statusie pozwoli każdemu na tworzenie i sprzedawanie własnych projektów użytkownikom na całym świecie, a także na używanie naklejek na każdym czacie w Statusie.

Tokeny SNT są wymagane do zakupu niektórych pakietów naklejek na rynku.

Danina dla Rozmowy

Opracowany

Danina dla Rozmowy wprowadzi oparty na ekonomii filtr antyspamowy - w tym przypadku do otrzymywania wiadomości i próśb o kontakt od nieznanych użytkowników. Umożliwia to stakeholderom ustalenie minimalnej kwoty SNT, która musi zostać zdeponowana, aby ktoś spoza ich sieci mógł się z nim lub z nią bezpośrednio skontaktować.

DAO i Zarządzanie

Badania

Kluczową częścią Tokenu Sieci Status (SNT) jest danie stakeholderom możliwości wyboru kierunku, w którym rozwijane jest oprogramowanie. SNT jest używany do podejmowania decyzji dotyczących propozycji, które mogą być podejmowane przez każdego stakeholdera. Dla każdej decyzji token jest klonowany w oddzielny token decyzyjny. Ilość tokenów, które posiadasz w danym momencie, staje się twoją siłą głosu przy tej decyzji, a głosowanie nie kosztuje SNT.

Kuratorstwo dApp

Na żywo

Dap.ps jest zewnętrzną aplikacją wdrożoną przez społeczność, która zapewnia stakeholderom w sieci możliwość odkrywania dAppsów, zgodnie z kuratorstwem innych członków społeczności. Umożliwia to użytkownikom znalezienie tego, czego szukają, poprzez nawigację według kategorii i ocen. Token SNT jest wymagany do przechowywania i sygnalizowania w katalogu. Depozyt tokenu SNT jest wymagany przez programistów dAppsów, którzy chcą zwrócić większą uwagę na ich dAppke.

Głosowanie dApp

Na żywo

Stanowiący pierwszy krok w kierunku zarządzania społecznością, Głosowanie dApp w Statusie umożliwia stakeholderom wpływanie na przyszłość sieci. Głosowanie dApp może być używane przez każdego do konfigurowania głosowania społecznościowego za pomocą tokenu SNT. Wykorzystując głosowanie kwadratowe, ilość tokenów SNT w Twoim portfelu określa, ile głosów możesz oddać.

Acquisition Engine

Badania

Osiągnięcie naszej misji wymaga jednego: powszechnej adopcji przez użytkowników końcowych. Używając tokena sieci Status (SNT), możemy zaprojektować mechanizmy wzrostu, które zostały sprawdzone w Web 2.0, zapewniając jednocześnie większą transparentność i lepsze dostosowanie zachęt dla uczestników. Status Acquisition Engine zapewnia kryptograficznie sprawdzalny i przejrzysty sposób na zwiększenie bazy użytkowników.

Badania kryptoekonomiczne

Współtwórcy społeczności z całego świata prowadzą badania nad modelami kryptoekonomicznymi dla przypadków użycia tokenu SNT, aby informować o rozwoju produktów i funkcji, a także motywować całą Sieć Status.

Te modele kryptoekonomiczne stanowią ciągły wysiłek badawczy i każdy jest zachęcany do eksploracji, krytyki i przeglądu pracy.

Dołącz do publicznego kanału i dowiedz się więcej o badaniach