Status Developers

Maligayang pagdating sa Status Developer Portal. Hanapin ang lahat ng kailangan mo upang simulan ang pag-ambag sa Status, gumawa ng sariling DApps at i-register ito sa dapp.dap.ps.

The Status Network Dev Tools

Lighter Ethereum 2.0 clients with Nimbus
Private, secure, censorship resistant communication with Vac

Mga naka-pin na Repository

status-react
Mga libre at bukas na pagkukunan, mobile OS para sa Ethereum
status-go
Ang Status module na ginagamit ni go-ethereum
specs
Mga pagtutukoy para sa Status Clients.